Nauka informatyki

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość nowiutki przedmiot w podstawówce, aczkolwiek nic takiego, ponieważ pierwsze zajęcia odbywały się cyklicznie w dwóch ogólniakach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas lekcje rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w szerszy obszar rąk pecety zainicjowały przybywać w latach 80 XX wieku, wtedy kompy nastąpiły się powszechne i ogólnodostępne, nazywano je wtedy jednostkowymi kompami (PC). W roku 1985 wyłącznił się pierwszy ogólnodostępny plan nauczania informatyki w liceach, sporządzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne treningi w szkole były ofiarowane głównie projektowaniu kompów, na okoliczność, że nie było software użytkowego a także edukacyjnego oraz nie istniała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Gdy z czasem ukazało się już software faktycznie bardziej praktyczne, wtedy wzrastało zainteresowanie aplikacjami. Tymczasem w szkółce kładziono już rozszerzony akcent na czynności odszukiwania i spożytkowania notatek a także tak też się dzieje po dzień dzisiejszy.